agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

26.06.2008 – Sesja Rady Miasta Gdańska
19 czerwca 2008 roku

Serdecznie zapraszam na obrady XXIV sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 26 czerwca 2008 r. (czwartek) o godz. 9.00 (przewidywana przerwa 13.00 – 14.00) w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe
– otwarcie sesji,
– zatwierdzenie porządku obrad

2. Komunikaty:
– Prezydium i Komisji Rady Miasta
– Prezydenta Miasta

3. Oświadczenia Klubów Radnych

4. Uchwały w sprawie:

1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na 2008 rok (druk 749)

2) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Gdańska może samodzielnie zaciągać zobowiązania (druk 740)

3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzów rejon ulicy Spichrzowej i ulicy Żytniej w mieście Gdańsku (druk 717)

4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo – rejon ulic Słowackiego i Spadochroniarzy w mieście Gdańsku (druk 722)

5) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszek Mieszkaniowych – Kartuska 477 w mieście Gdańsku (druk 723)

6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice pomiędzy ulicami Meteorytową i Nowym Światem w mieście Gdańsku (druk 724)

7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice – odcinek ulicy tzw. Nowy Świat w mieście Gdańsku (druk 725)

8) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ul. Świerkowej w mieście Gdańsku (druk 727)

9) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Drogi Czerwonej” na odcinku od drogi „Nowej Abrahama” do drogi „Nowej Spacerowej” w Gdańsku (druk 728)

10) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon Alei Zwycięstwa i ulicy Towarowej w mieście Gdańsku (druk 730)

11) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górki Zachodnie rejon ulic Łowickiej i Przełom w mieście Gdańsku (druk 733)

12) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ul. Zajęczej II w mieście Gdańsku (druk 734)

13) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefa rurociągów we wschodniej części Wyspy Stogi w mieście Gdańsku (druk 735)

14) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon ulicy Orzechowej w mieście Gdańsku (druk 716)

15) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulicy Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku (druk 718)

16) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Grunwaldzkiej i Opackiej w mieście Gdańsku (druk 719)

17) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulic Kampinoskiej, Niepołomickiej i tzw. Nowej Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku (druk 720)

18) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe – pomiędzy ulicą Budowlanych a linią kolejową w mieście Gdańsku (druk 726)

19) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo – rejon ulicy Dolne Migowo – odcinek południowy w mieście Gdańsku (druk 729)

20) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo – Rębiechowo – na północ od ul. Telewizyjnej w mieście Gdańsku (druk 738)

21) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon ul. Potokowej i zbiornika retencyjnego „Jaśkowy Młyn” w mieście Gdańsku (druk 739)

22) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz osiedle Strzyża część północna w mieście Gdańsku (druk 750)

23) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz osiedle Strzyża rejon placu Józefa Piłsudskiego w mieście Gdańsku (druk 751)

24) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – rejon Stoczni Północnej w mieście Gdańsku (druk 752)

25) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki – Migowo rejon ulic Jaśkowa Dolina, Wileńskiej i Migowskiej w mieście Gdańsku (druk 753)

26) zmiany uchwały nr XVII/394/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2007 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm rejon ulic Milskiego, Cieszyńskiego i Madalińskiego w mieście Gdańsku (druk 721)

27) nadania nazwy odcinkowi alei (druk 731)

28) ustanowienia Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (druk 747)

29) w sprawie wyrażenia zgody firmie „Metalzbyt” Sp. z o.o. na używanie w obrocie nazwy miasta Gdańska (druk 732)

30) w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy PKFM „Twierdza Gdańsk” w Gdańsku – jednostka budżetowa (druk 742)

31) zmieniająca uchwałę nr III/50/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Gdańska uprawnień w zakresie ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk 745)

32) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (druk 744)

33) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr XXIX/936/04 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia zasad taryfowych oraz cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego (druk 741)

34) zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnym lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe (druk 754)

35) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w tych strefach oraz ustalenia sposobu ich pobierania (druk 755)

36) zatwierdzenia projektu o nazwie „Innowacyjny program rozwojowy – szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów”, współfinansowanego w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (druk 736)

37) zatwierdzenia projektu o nazwie „Kreowanie przyszłości – Inwestycja w wiedzę i umiejętności”, współfinansowanego w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (druk 737)

38) w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 12 ul. Człuchowska Nr 6 w Gdańsku (druk 743)

39) w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk od Gminy Kolbudy, Miasta Pruszcz Gdański i Miasta Sopot zadania bezpłatnego transportu dzieci zamieszkujących w gminie Kolbudy, Mieście Pruszcz Gdański i Mieście Sopot do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni (druk 746)

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter