agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Rating dla Gdańska na poziomie „BBB+”
4 listopada 2010 roku

Gdańsk utrzymał rating długoterminowy dla zadłużenia w walucie krajowej i zagranicznej. Agencja Fich Ratings przyznała Miastu ocenę „BBB+”. Dodatkowo określono, że perspektywa ratingu jest stabilna.

– To dla Gdańska duży prestiż, że rating utrzymano na niezmienionym poziomie – cieszy się Teresa Blacharska, skarbnik Gdańska. – Sukces dlatego, że przy obniżonych wpływach, w szczególności z PIT i CIT w latach 2009 i 2010 w stosunku do roku 2008, w związku  z światowym kryzysem finansowym i obniżonymi progami podatkowymi przy utrzymaniu ulg na dzieci, Miasto wypracowało satysfakcjonującą nadwyżkę operacyjną. Było to możliwe dzięki radykalnemu ograniczeniu wydatków bieżących na początku 2009 r. Podjęte działania się opłaciły, bowiem Gdańsk nie ograniczył inwestycji i dzięki temu może występować o środki unijne mając zabezpieczony wkład własny.

Jak podaje agencja Fitch – ratingi Gdańska odzwierciedlają dobrze rozwiniętą gospodarkę miasta, silną oraz stale rosnącą bazę podatkową, oraz dobre wskaźniki obsługi zadłużenia, które jednak mogą ulec pogorszeniu w wyniku rosnącej obsługi długu. Ratingi biorą również pod uwagę rosnące zadłużenie, wysokie ryzyko pośrednie oraz stałą presję na wydatki operacyjne.

Produkt regionalny brutto (PRB) na mieszkańca jest w Gdańsku o 43% wyższy od średniej krajowej, a bezrobocie w 2009r. wynosiło tylko 4,9%. Duże inwestycje bezpośrednie (w przemyśle, usługach oraz sektorze badawczo-rozwojowym) stanowią dobre perspektywy dalszego rozwoju gospodarki, co przełoży się na wzrost dochodów z podatków dochodowych (PIT, CIT) oraz lokalnych (np. podatku od nieruchomości).

Fitch spodziewa się, że nadwyżka operacyjna w 2010r. wzrośnie do ok. 200 mln zł i będzie stanowić powyżej 11% dochodów operacyjnych. Spodziewana poprawa wyników na poziomie operacyjnym wynika ze wzrostu gospodarczego oraz rozwoju bazy podatkowej. W związku z rosnącym zadłużeniem Fitch uważa za niezbędne utrzymanie marży operacyjnej w latach 2011-2013 na poziomie nie niższym niż 10%, aby dotychczasowe ratingi nie znalazły się pod presją.

Jak czytamy w komunikacie Fitch dotychczas dobre wskaźniki obsługi zadłużenia (w 2009r. obsługa zadłużenia stanowiła tylko 53% nadwyżki operacyjnej) mogą się pogorszyć w średnim okresie w związku z planowanym wzrostem zadłużenia koniecznym na finansowanie inwestycji. Zgodnie z WPI wydatki majątkowe w latach 2009-2013 mogą wynieść ok. 5 mld zł, co spowoduje wzrost zadłużenia z 713 mln zł na koniec 2009r. do ok. 1,4 mld zł w 2013r. Planowany wzrost zadłużenia spowoduje gwałtowny wzrost wydatków na jego obsługę. Utrzymanie bezpiecznych wskaźników zadłużenia oraz jego obsługi wymaga dobrych wyników operacyjnych, tak aby nadwyżka operacyjna była wystarczająca do obsługę zadłużenia oraz wskaźnik pokrycia zadłużenia nadwyżką bieżącą nie przekraczał 10-ciu lat.

Ryzyko pośrednie rośnie szybko. Na koniec 2009r. zadłużenie spółek miejskich wyniosło 297 mln zł i ze względu na inwestycje realizowane przez spółki będzie ono dalej rosnąć (do ok. 1 mld zł w 2013r.). Ewentualne dokapitalizowanie spółek dokonywane przez Miasto będzie stanowić źródło spłaty ich zadłużenia.

Źródło: Biuro prasowe UMGKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter