agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Majowa sesja Rady Miasta Gdańska
5 czerwca 2008 roku

Głównymi tematami majowej sesji były zmiany w budżecie Miasta na rok 2008, sprawozdania finansowe miejskich instytucji kultury, zmiany w odpłatnościach za pobyt dziecka w żłobkach Gdańskiego Zespołu Żłobków oraz prywatyzacja ośmiu gdańskich przedszkoli.

Informacja na temat spółki BIEG 2012
Na początku sesji wysłuchaliśmy Pana Ryszarda Trykosko, prezesa spółki BIEG 2012, który przedstawił strukturę spółki i jej zadania na 2008 rok oraz podstawowe dane techniczne stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letniewie.

Zmiany w budżecie miasta Gdańska na rok 2008
Zwiększony został plan wydatków m.in. na takie inwestycje jak: kontynuacja budowy szkoły podstawowej na Ujeścisku, budowa domów jednorodzinnych dla potrzeb pomocy społecznej, dokumentacja budowy Trasy W-Z, odcinek Kartuska-Otomińska, czy remonty placówek oświatowych i zakup i montaż siedzisk na Stadionie Miejskim przy ul. Traugutta. Duża część dodatkowych wydatków to finansowanie przedsięwzięć kulturalnych.

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia
Uchwalilismy kolejny ważny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Śródmieście rejon ulic Na Stępce, Angielska Grobla i Długa Grobla w mieście Gdańsku, czyli teren za mariną jachtową, który w części już jest przygotowany pod pierwsze prace inwestycyjne.

26. rodzina repatriancka w naszym mieście
Radni wyrazili zgodę na zaproszenie na pobyt stały do naszego miasta, kolejnej 26. rodziny repatrianckiej. Przyjazdu zaproszonej rodziny Państwa Michalczików z Uzbekistanu oczekujemy na przełomie września i października br.

Nowe ulice na mapie Gdańska
Na planie miasta pojawiły się także nowe ulice: Internetowa –  w Gdańsku Matarni, położona na północny wschód od ulicy Radiowej oraz Człuchowska –  w Gdańsku Chełmie, położona na północny zachód od ulicy Unruga .

Sprawozdania finansowe instytucji kultury
Duża część sesji poświęcona była rocznym sprawozdaniom finansowym miejskich instytucji kultury. Jednym z głównych celów zatwierdzenia sprawozdań jest m.in określenie podziału zysku lub wskazanie źródeł pokrycia strat.

Likwidacja szkół
Zlikwidowane zostało kilkanaście szkół różnego rodzaju – m. in. uzupełniających czy też policealnych. Uchwały te mają na celu uporządkowanie sieci gdańskich szkół i likwidację tzw. szkół pustych, nie prowadzących żadnych oddziałów.

Likwidacja ośmiu miejskich przedszkoli
Rada Miasta Gdańska wyraziła zgodę na likwidację z dniem 31 sierpnia 2008 r. ośmiu gdańskich przedszkoli: nr 18 przy ul. Ławniczej, nr 19 przy ul. Żuławskiej, nr 27 przy ul. Bednarskiej, nr 37 przy ul. 3 Brygady Szczerbca, nr 45 przy ul. Pachołów, nr 65 przy ul. Pólnicy, nr 70 przy ul. Arkońskiej i nr 76 przy ul. Chałubińskiego. Likwidacje przedszkoli związane są z zamiarem przekazania prowadzenia placówki innemu podmiotowi. Podmiot, który będzie prowadził przedszkole niepubliczne, gwarantować będzie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola m.in. realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, rozszerzoną ofertę zajęć dodatkowych zgodnie z oczekiwaniami rodziców i możliwościami rozwojowymi dzieci oraz wysokość opłat wnoszonych za pobyt dziecka w przedszkolu na dotychczasowym poziomie (zmiana opłat uzależniona będzie od wzrostu kosztów utrzymania placówki). Pomorski Kurator Oświaty postanowieniami z 25 marca 2008 r. wyraził pozytywną opinię w sprawie ośmiu likwidowanych przedszkoli. Jeszcze raz muszę podkreślić – likwidacja nie oznacza rzeczywistego zamknięcia przedszkoli, a jedynie zmianę podmiotu, który je prowadzi.

Zmiany w odpłatnościach za żłobki
Uchwalono również zmiany w odpłatnościach za pobyt dziecka w żłobkach Gdańskiego Zespołu Żłobków. Tym samym zwolnieni z opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku są:

  • Samotni rodzice (matka lub ojciec) skierowani przez MOPS na pobyt w Domu Samotnej Matki lub innych specjalistycznych placówkach, którzy w okresie pozostawania bez pracy zdobywają kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia,
  • Rodzice dzieci niepełnosprawnych z terenu Gdańska, posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
  • Samotni rodzice dziecka uczęszczającego do żłobka na okres choroby lub odosobnienia, uniemożliwiającego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem, udokumentowanego zaświadczeniem lekarskim.


Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter