agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Konsultacje planów zagospodarowania we wrześniu
24 sierpnia 2010 roku

plany_zagospJak co miesiąc zachęcam gdańszczan do zapoznawania się z nowymi projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. We wrześniu Prezydent Miasta Gdańska przedstawia do konsultacji z mieszkańcami następujące plany:

1. Wyspa Spichrzów rejon ulicy Stągiewnej i ulicy Chmielnej, którego granice przebiegają: od południa – wzdłuż ulicy Stągiewnej; od zachodu, północy, wschodu – wzdłuż rzeki Motławy.

2. Wrzeszcz osiedle Strzyża cześć północna – obejmujący obszar ograniczony: od północy  – ulicą płk Wilka – Krzyżanowskiego, aleją Wojska Polskiego oraz terenami Zespołów Szkół Energetycznych i Budowlanych, działkami i zabudową północnej pierzei ulicy F. Chopina; od wschodu – aleją Grunwaldzką i ulicą M. Karłowicza; od południa – aleją Wojska Polskiego, ulicami: M. Karłowicza, B. Chrzanowskiego, F. Chopina; od zachodu – ulica mjr Hubala.

3. Osowa rejon ulic Junony i Hery – obejmujący obszar ograniczony: od południa – ulicą Junony; od zachodu – ulicami Koziorożca i Diany; od północy – ulicą Heleny; od wschodu – ulicą Hery i terenem kościoła przy ulicy Wodnika

Poniżej ogłoszenie wraz z informacją na temat terminów dyskusji publicznych oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi zgłaszania uwag.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Wyspa Spichrzów rejon ulicy Stągiewnej i ulicy Chmielnej

(uchwała Nr LV/1878/06 RMG z dnia 28 września 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

Którego granice przebiegają: od południa – wzdłuż ulicy Stągiewnej; od zachodu, północy, wschodu – wzdłuż rzeki Motławy.

2. Wrzeszcz osiedle Strzyża cześć północna

(uchwała Nr XXIV/701/08 RMG z dnia 26 czerwca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmującego obszar ograniczony: od północy  – ulicą płk Wilka – Krzyżanowskiego, aleją Wojska Polskiego oraz terenami Zespołów Szkół Energetycznych i Budowlanych, działkami i zabudową północnej pierzei ulicy F. Chopina; od wschodu – aleją Grunwaldzką i ulicą M. Karłowicza; od południa – aleją Wojska Polskiego, ulicami: M. Karłowicza, B. Chrzanowskiego, F. Chopina; od zachodu – ulica mjr Hubala.

3. Osowa rejon ulic Junony i Hery

(uchwała Nr XL/1146/09 RMG z dn. 24 września 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od południa – ulicą Junony; od zachodu – ulicami Koziorożca i Diany; od północy – ulicą Heleny; od wschodu – ulicą Hery i terenem kościoła przy ulicy Wodnika

w dniach od 1 września do 29 września  2010 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00

Wyżej wymienione projekty planów miejscowych są również dostępne, w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu, w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:

projekt planu

dzień

godzina

Wyspa Spichrzów rejon ulicy Stągiewnej

i ulicy Chmielnej

06.09.2010 r.

1700

Osowa rejon ulic Junony i Hery

13.09.2010 r.

1700

Wrzeszcz osiedle Strzyża cześć północna

27.09.2010 r.

1700

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2010 r.

Pisma należy kierować na adres :

Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.plKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter