agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Przebudowa odcinków Al. Jana Pawła II i ul. Hynka
29 kwietnia 2008 roku

img_0007.jpgPierwszy krok w kierunku przebudowy Alei Jana Pawła II na Zaspie został w końcu uczyniony. Miasto pozyskało brakujące tereny pod tą inwestycję i wkrótce złoży wniosek o pozwolenie na budowę. Nie oznacza to niestety natychmiastowej realizacji inwestycji – ta jest przewidziana dopiero na lata 2010-2012 – ale pozwala na rozpoczęcie całej procedury już bez przeszkód własnościowych. Poniżej przedstawiam treść odpowiedzi Prezydenta Miasta Gdańska na moje zapytanie w tej sprawie (odpowiedź z dnia 23 kwietnia 2008 r.). 

„W odpowiedzi na zapytanie dotyczące stanu przygotowań przebudowy odcinków Al. Jana Pawła II i Hynka w Gdańsku uprzejmie Panią informuję, iż w związku z planowaną inwestycją obecnie Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku uzyskał już Decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W dniu 18.04.2008 r. Decyzja ta stała się prawomocna i zgodnie z art. 12 ust. 4 w/w Ustawy nieruchomości, które znalazły się w liniach rozgraniczających ustalonej lokalizacji drogi stały się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku drogi powiatowej, jaką będzie przebudowywany odcinek Al. Jana Pawła II Zarządu Powiatu, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji. Tym samym Zarząd obecnie pozyskał już wszystkie tereny, w tym również prywatne, niezbędne do realizacji planowanej inwestycji i w najbliższych dniach wystąpi ze stosownym wnioskiek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Wg obowiązującego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2012 realizacja tego zadania przewidziana jest w latach 2010-2012.

Należy również nadmienić, iż Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku prowadzi rozmowy z właścicielem terenu pasa startowego w sprawie zawarcia umowy na współfinansowanie lub współrealizację przebudowy Al. Jana Pawła II.”Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter