agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Wysoki budynek w rejonie Jana z Kolna i Dyrekcyjnej? Zapraszam na konsultacje społeczne.
7 lipca 2010 roku

slowPrezydent Miasta Gdańska zaprasza do zapoznania się z koncepcją miejscowego planu zagospodarowania Śródmieście rejon ulic Jana z Kolna i Dyrekcyjnej w mieście Gdańsku. Plan obejmuje obszar położony w sąsiedztwie placu Solidarności pomiędzy zabytkowym budynkiem Dyrekcji Kolei a pętlą autobusową przy ul. Jana z Kolna. Miejsce to może stać się ważnym elementem kształtującym przestrzeń w tej części miasta.

Jest to kolejny plan miejscowy realizowany zgodnie z procedurami wypracowanymi w ramach Studium Lokalizacji Obiektów Wysokościowych (SLOW). SLOW to studium urbanistyczne sporządzone przez Prezydenta Miasta Gdańska i uchwalone przez Radę Miasta Gdańska w trosce o budowanie spójnej koncepcji lokalizacji wysokościowców na terenie Gdańska. Nakłada wymóg szczegółowych analiz wpływu na środowisko, wygląd miasta oraz infrastrukturę społeczną. Stawia wysokim budynkom szczególne wymagania, nie tylko techniczne, ale także estetyczne oraz społeczne. Obiekty wysokościowe są traktowane tutaj jako kluczowy element przestrzeni miejskiej, element akceptowany przez lokalną społeczność i jej służący.

Lokalizacja obiektów wysokościowych jest kwestią kontrowersyjną, dlatego też procedura SLOW została wzbogacona o elementy niewymagane ustawowo. Pierwszym z nich jest prezentacja mieszkańcom przygotowywanej koncepcji planu miejscowego.

Biuro Rozwoju Gdańska pragniemy poznać opinie mieszkańców oraz prosić o wskazanie funkcji, jakie powinny znaleźć się wśród usług oferowanych w obszarze przedstawianego planu. Mieszkańcy proszeni są również o wskazanie miejsc (punktów lokalnych), z których należałoby wykonać wizualizację obiektu wysokościowego.

Propozycje należy przesyłać mailem (brg@brg.gda.pl) lub pocztą na adres Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk) do dnia 27 lipca 2010 roku.

Szczegóły dotyczące tego projektu planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się na stronie Biura Rozwoju Gdańska.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter