agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Bądź gospodarzem na własnym podwórku
12 kwietnia 2010 roku

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych jako zarządca terenów gminnych zwraca się do wspólnot mieszkaniowych z propozycją dzierżawy podwórek i innych terenów przyległych do budynków wspólnot. Dzięki dzierżawie każda wspólnota będzie mogła w pełni dysponować terenem, który de facto użytkuje.

Obecnie w większości przypadków wspólnoty mieszkaniowe są właścicielami jedynie gruntu znajdującego się w obrysie budynku. Natomiast grunty wokół budynku – na przykład podwórka – są własnością Gminy, która ze względu na ograniczone środki nie jest niestety w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom mieszkańców odnośnie ich zagospodarowania. Aby umożliwić wspólnotom samodzielne decydowanie o tym co, jak i kiedy chcą zrobić na swoim podwórku, GZNK wyszedł z propozycją wydzierżawienia tych terenów.

Wydzierżawienie gruntu daje każdej wspólnocie mieszkaniowej wiele możliwości związanych z zagospodarowaniem podwórka tj.
•    urządzenia miejsc parkingowych, punktu gromadzenia nieczystości komunalnych, placu zabaw, ogródków przydomowych, miejsc wypoczynku i rekreacji zarówno dla osób starszych jak i dzieci,
•    wygrodzenia dzierżawionego terenu za zgodą GZNK co daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania oraz stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób z marginesu społecznego.

Dzięki uzyskaniu tytułu prawnego do gruntu mieszkańcy wreszcie będą mogli czuć się gospodarzami dzierżawionego terenu i sami będą mogli we właściwy sposób dbać o własne otoczenie i jego estetykę. Wyeliminuje to również ewentualne akty wandalizmu.
Szczegółowa procedura związana z dzierżawą podwórek dostępna jest na stronie GZNK . Informacji w tej sprawie udziela również Dział Eksploatacji GZNK przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku, tel. 58 524 10 55, e-mail: tu@gznk.pl.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter