agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Mieszkańcy będą współtworzyć gdańską politykę rowerową – ZGŁOŚ SIĘ
7 kwietnia 2010 roku

Gdańsk zamierza znacząco udoskonalić jakość i efektywność prowadzonej polityki rowerowej. Korzystając z doświadczeń samorządów europejskich, miasto przygotowuje się do przeprowadzenia audytu polityki rowerowej według metodologii Bicycle Policy Audit (BYPAD).

BYPAD jest narzędziem prowadzącym do opracowania, wdrożenia oraz monitorowania polityki rowerowej samorządów. Certyfikacja BYPAD ułatwia dostęp do funduszy pozastrukturalnych oraz poprawia efektywność wdrażanych w tym zakresie rozwiązań. Ma to szczególne znaczenie między innymi w kontekście aplikowania Gdańska do projektu Central MeetBike w ramach programu Central Europe, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Proces certyfikacji przeprowadzono dotychczas w ponad stu europejskich miastach i regionach, w tym w niektórych już kilkakrotnie (trzeci audyt odnowieniowy prowadzi obecnie Bruksela).

Podstawową zaletą metodologii BYPAD jest podejście systemowe, oparte na dziewięciu modułach określających: potrzeby użytkowników, przywództwo i koordynację, politykę w dokumentach, personel i środki, infrastrukturę i bezpieczeństwo, informacje i edukację, promocję i partnerstwa, działania uzupełniające oraz ewaluację i efekty. Założenia polityki rowerowej wypracowywane są przy czynnym udziale mieszkańców, polityków i urzędników (po 5 osób – tzw. grupa ewaluacyjna). Działania grupy ewaluacyjnej wspiera międzynarodowy zespół doświadczonych audytorów. Rezultatem pracy grupy ewaluacyjnej oraz audytorów jest raport końcowy zawierający szczegółowy, 24-miesięczny plan działań prowadzących do efektywnego rozwoju systemu rowerowego.

Osoby zainteresowane współtworzeniem gdańskiej polityki rowerowej zapraszam do udziału w grupie ewaluacyjnej. Zgłoszenia proszę nadsyłać do gdańskiego oficera rowerowego na adres rowery@gdansk.gda.pl w terminie do 11 kwietnia 2010 r.

W zgłoszeniu należy krótko opisać swój profil (czym się zajmujemy, czy/jak używamy roweru, w jaki sposób możemy przekazać innym Gdańszczanom wiedzę zdobytą podczas udziału w programie BYPAD) oraz odpowiedzieć na pytanie: Co należy poprawić w Gdańsku, by więcej osób korzystało z rowerów na co dzień?

Członkowie grupy ewaluacyjnej będą zobowiązani uczestniczyć w spotkaniach wyróżnionych w harmonogramie audytu, który znajduje się tutaj.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter