agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania przestrzennego konsultowane w kwietniu
22 marca 2010 roku

plany-zagospodarowaniaZachęcam do zapoznawania się z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W kwietniu konsultowane są następujące projekty:

1.    Wrzeszcz rejon ulicy Topolowej
2.    Oliwa Górna rejon ulic Kaprów i Husa
3.    Osowa rejon ulicy Chełmińskiej

Plany obejmują następujące obszary:

1.    Wrzeszcz rejon ulicy Topolowej
(Uchwała Nr XXXIII/914/09 RMG z dnia 26 lutego 2009 r. o przystąpieniu do  sporządzenia planu)
obszar ograniczony zajmowany przez III Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Topolowej 7 wraz z ciągiem pieszo – jezdnym przylegającym od strony północnej do działki szkolnej.

2.    Oliwa Górna rejon ulic Kaprów i Husa
(Uchwała Nr XXI/560/08 RMG z dnia 27 marca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obszar ograniczony: od północy – ulicą Kaprów; od południa – ulicą Derdowskiego; od zachodu – ulicą Husa; od wschodu – ulicą Grunwaldzką.

3.    Osowa rejon ulicy Chełmińskiej
(uchwała XXXIII/920/09 RMG z dn. 26.02..2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obszar projektu planu, w obrębie którego wprowadzono zmiany w wyniku uwag złożonych po jego styczniowym wyłożeniu do publicznego wglądu – strefa 006-M22 ograniczona od południa i zachodu granicą administracyjną miasta Gdańska, a od wschodu i północy przebiegiem ulicy Chełmińskiej

Projekty planów można oglądać w dniach od 1 kwietnia do  30 kwietnia  2010 r. w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, w godz. od   9.00  do 15.00 lub w internecie w zakładce „wyłożenia planów”.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:

Osowa rejon ulicy Chełmińskiej    12.04.2010 r.    godz. 17.00
Wrzeszcz rejon ulicy Topolowej    13.04.2010 r.    godz. 17.00
Oliwa Górna rejon ulic Kaprów i Husa    20.04.2010 r.    godz. 17.00

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2010 r.
Pisma należy kierować na adres :
Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk
lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.plKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter