agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Kolejny krok w sprawie poprawy bezpieczeństwa w okolicy ul. Darżlubskiej
10 marca 2010 roku

Od jakiegoś czasu zajmuję się problemem poprawy bezpieczeństwa w okolicach ulic Darżlubska, Karkonoska, Bieszczadzka i Pienińska. Otrzymałam od mieszkańców informację o znacznym przekraczaniu prędkości przez kierowców poruszających się w tamtym obszarze. Zarząd Dróg i Zieleni przeprowadził badania ruchu, które wykazały, iż średnia prędkość wynosi 44,7 km/h, podczas gdy dozwolona prędkość to 20 km/h.

Prawdopodobnie ze względów technicznych nie będzie możliwe umieszczenie w tym obszarze progów zwalniających, o które prosili mieszkańcy. Zostanie natomiast przygotowany przez Zarząd Dróg i Zieleni projekt kompleksowego uspokojenia ruchu. O kolejnych krokach będę oczywiście informować.
—————————————————–
ZDiZ-UI-ZR-6327/16/2010/KK
Gdańsk,   09 marzec  2010r.

Pani   Agnieszka  Owczarczak
Radna  Miasta  Gdańska

W  odpowiedzi  na  zapytanie nr 20/10 z dnia  18.02.2010r. w sprawie przedstawiania wyników pomiarów prędkości na ulicach: Darżlubska, Karkonoska, Bieszczadzka, Pienińska informuję Panią Radną, że w dniu 6.01.2010r. przeprowadzone zostały na ul. Pienińskiej pomiary prędkości. Na podstawie przejazdu 110 pojazdów wyliczono średnią prędkość pojazdów (w rejonie posesji nr 9), która wynosi 44,7 km/h.

W związku z powyższym, w celu uniemożliwienia kierowcom przekraczania dopuszczalnej w strefie zamieszkania prędkości (tj. ponad 20 km/h) poleciłem Zarządowi Dróg i Zieleni w Gdańsku opracowanie projektu kompleksowego uspokojenia ruchu na w/w obszarze przy zastosowaniu urządzeń wymuszających powolną jazdę (tj. zmiany kierunku jazdy lub punktowe przewężenia jezdni), co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego w tym rejonie miasta.

Prezydent Miasta Gdańska
z up.
/-/ Maciej Lisicki
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Do wiadomości:
1. Urząd Miejski w Gdańsku, WKiO-III-00572/20/10, i.szweda@gdansk.gda.pl
2. ZDiZ/UI/ZR a/aKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter