agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Na jakim etapie jest al. Jana Pawła II na Zaspie?
8 marca 2010 roku

W zawiązku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi wywłaszczenia właścicieli gruntów niezbędnych gminie do zrealizowania przebudowy al. Jana Pawła II na Zaspie od ul. Hynka do al. Rzeczypospolitej poniżej przedstawiam odpowiedź Macieja Lisickiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska, na moje zapytanie.

WS – IV – 00572/ 5 /10/ AR/66112
Gdańsk, dnia 04 marca 2010r.

Pani
Agnieszka Owczarczak
Radna Miasta Gdańska

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18 lutego 2010r. nr 19/10 w sprawie etapu pozyskiwania terenu pod budowę ulicy Jana Pawła II na odcinku od Al. Rzeczypospolitej do ul. Hynka uprzejmie informuję:

W dniu 17 marca 2008r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi znak WUAiOZ-I-7331/196/08/3-ZW dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinków ulic Al. Jana Pawła II (droga powiatowa nr 2113G) i Hynka (droga powiatowa nr 2153G) w Gdańsku. W/w decyzja obejmuje 22 działki gruntowe, spośród których 8 stanowiło własność osoby prawnej, 4 były własnością Skarbu Państwa, na 1 ustanowione było prawo użytkowania wieczystego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej. Pozostałe stanowiły własność Gminy Miasta Gdańska.

Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (w brzmieniu obowiązującym w dniu wydania decyzji- Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 721, zm. Dz. U z 2003r. Nr 217, poz. 2124, zm. Dz. U z 2005r. Nr 113, poz. 954; zm. Dz. U z 2005r. Nr 267, poz. 2251, zm. Dz. U z 2006r. Nr 220, poz. 1601, zm. Dz. U z 2007r. Nr 23, poz. 136, zm. Dz. U z 2007r. Nr 112 poz.767) nieruchomości objęte przedmiotową decyzją stały się z mocy prawa własnością Gminy Miasta Gdańska z dniem ostateczności decyzji, tj. z dniem 24 kwietnia 2008 r.

Za przejęte nieruchomości byłym właścicielom i użytkownikom wieczystym przysługuje odszkodowanie na podstawie przepisów w/w ustawy. Odszkodowanie za wygaszone prawo użytkowania wieczystego zostało wypłacone, a za prawo własności (na rzecz osoby prawnej) jest ustalone i zostanie wypłacone do dnia 30 marca br. Postępowanie ustalające wysokość odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa jest w toku.

Równolegle prowadzone są czynności ujawnienia prawa własności Gminy Miasta Gdańska w księgach wieczystych na przedmiotowych działkach. Jednocześnie pragnę zauważyć, że zarówno ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności, jak i ustalenie oraz wypłata odszkodowań nie hamują w żaden sposób inwestycji. Postępowania te są prowadzone niezależnie, gdyż działki będące przedmiotem inwestycji stanowią już własność Gminy Miasta Gdańska.

Prezydent Miasta Gdańska
z up.
/-/ Maciej Lisicki
Zastępca Prezydenta Miasta GdańskaKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter