agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Konsultacje społeczne – mpzp Wrzeszcz osiedle Strzyża część północna
3 marca 2010 roku

plany-zagospodarowaniaZapraszam do zapoznawania się z kolejnym projektem  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W marcu do publicznego wglądu wyłożony jest projekt Wrzeszcz osiedle Strzyża część północna,  obejmujący obszar ograniczony: od północy  – ulicą płk Wilka – Krzyżanowskiego, aleją Wojska Polskiego oraz terenami Zespołów Szkół Energetycznych i Budowlanych, działkami i zabudową północnej pierzei ulicy F. Chopina; od wschodu – aleją Grunwaldzką i ulicą M. Karłowicza; od południa – aleją Wojska Polskiego, ulicami: M. Karłowicza, B. Chrzanowskiego, F. Chopina; od zachodu – ulica mjr Hubala.

Plan można oglądać w dniach od 3 marca do  31 marca  2010 r.,  w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk, w godz. od   9.00  do 15.00. Projekt znajduje się również na stronie Biura Rozwoju Gdańska w zakładce „wyłożenia planów”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 marca 2010 r. o godz. 1700 w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2010 r.

Pisma należy kierować na adres :

Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.plKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter