agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Lutowa sesja Rady Miasta Gdańska
4 lutego 2010 roku

rada_miastaPlanowany porządek obrad XLVI sesji  Rady Miasta Gdańska w dniu 11 lutego 2010 r.  (czwartek) o godz. 9.00  (przewidywana przerwa 13.00 – 14.00) w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1:

1.    Sprawy regulaminowe
–  otwarcie sesji,
– zatwierdzenie porządku obrad

2.    Komunikaty:
– Prezydium i Komisji Rady Miasta
– Prezydenta Miasta

3.    Oświadczenia Klubów Radnych

4.    Uchwały w sprawie:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2010r. (druk 1360)
2)    nadania nazwy ulicy (druk 1356)
3)    nadania nazwy skwerowi (druk 1357)
4)    udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na rewaloryzację i adaptację Kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana (druk 1361)
5)    wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (druk 1354)
6)    wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1355)
7)    zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Gdańsku (druk 1358)
8)    utworzenia Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku przy ul. Subisława 22 (druk 1359)

5.    Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6.    Wnioski, oświadczenia osobiste.

7.    Zakończenie obrad.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter