agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Styczniowa sesja Rady Miasta Gdańska
14 stycznia 2010 roku

rada_miastaProponowany porządek obrad XLV sesji  Rady Miasta Gdańska w dniu 21 stycznia 2010 r.  (czwartek) o godz. 9.00  (przewidywana przerwa 13.00 – 14.00) w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1:

1.    Sprawy regulaminowe
–  otwarcie sesji,
– zatwierdzenie porządku obrad

2.    Komunikaty:
– Prezydium i Komisji Rady Miasta
– Prezydenta Miasta
Roczne sprawozdanie komendanta Straży Miejskiej

3.    Oświadczenia Klubów Radnych

4.    Uchwały w sprawie:
1)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2010 rok (druk 1345)
2)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Gdańska może samodzielnie zaciągać zobowiązania (druk 1346)
3)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska (druk 1347)
4)    zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk 1348)
5)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki rejon ulicy Miałki Szlak 172 w mieście Gdańsku (druk 1330)
6)    odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon mariny przy ulicy Szafarnia w mieście Gdańsku (druk 1344)
7)    zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia w 2010 roku nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu, lub innej republiki środkowo-azjatyckiej byłego ZSRR na czas nieokreślony (druk 1318)
8)    wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta (druk 1341)
9)    ogłoszenia roku 2011 Rokiem Jana Heweliusza w Gdańsku (druk 1329)
10)    ustanowienia Konkursu na utwór dramatyczny poświęcony Janowi Heweliuszowi (druk 1343)
11)    zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania Gminy Miasta Gdańska z gminami Gdynia i Sopot w zakresie wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Inteligentny System Zarządzania Ruchem w Trójmieście – TRISTAR” (druk 1342)
12)    zmieniająca Uchwałę Nr XVI/506/99 z dnia 25.11.1999r w sprawie likwidacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeże” w Gdańsku będącego zakładem budżetowym i utworzenia jednostki budżetowej, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/1635/06 z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie likwidacji  MOZW  w Gdańsku  oraz        utworzenia środka specjalnego pn. „Utrzymanie zwierząt egzotycznych” oraz Uchwały w sprawie  wstrzymania likwidacji PGM Gdańsk Śródmieście Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, PGM Gdańsk – Oliwa Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku,  PGM Gdańsk – Wrzeszcz Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku,   PGM  – Gdańsk Nowy Port Zakład Budżetowy    w  likwidacji   w    Gdańsku  oraz  połączenia    tych   zakładów budżetowych  i   Zakładu  Budżetowego  Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden zakład budżetowy pod  nazwą „Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych” (druk 1327 + autopoprawka)
13)     ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowych dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy w Gdańsku na 2010 rok (druk 1340)
14)     wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie wodociągów i kanalizacji (druk 1349)
15)    określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku (druk 1339)
16)     przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2010 rok w mieście Gdańsku (druk 1328)
17)     zamiaru likwidacji Technikum Nr 17 przy ul. Kołobrzeskiej 77 w Gdańsku (druk 1338)
18)     zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 12 w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/64 (druk 1336)
19)     zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 8 w Gdańsku przy ul. Smoleńskiej 6/8 (druk 1334)
20)     zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 9 w Gdańsku przy ul. Dąbrowszczaków 35 (druk 1335)
21)     zamiaru likwidacji XI Liceum Profilowanego przy ul. Seredyńskiego 1 A w Gdańsku (druk 1337)
22)     zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4 przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 w Gdańsku (druk 1333)
23)    zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 4 przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 w Gdańsku (druk 1332)
24)    zmiany nazwy Ogólnokształcących Szkół Sportowych i Zawodowych w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 77 na Ogólnokształcące Szkoły Sportowe w Gdańsku (druk 1331)

5.    Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6.    Wnioski, oświadczenia osobiste.

7.    Zakończenie obrad.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter